Şeker Anaokulu

Şeker Anaokulunun öncelikli hedefi her çocuğun mutluluğu, iyiliği ve sağlıklı bir şekilde gelişmesidir. Çocukların yaş ve gelişim özelliklerinden hareketle ilgi ve gereksinimleri doğrultusunda gelişmeleri eğitim programımızın temel ilkeleri arasındadır. Çocukların saygı duyulan ve değer verilen bir eğitim ortamında aktif bir şekilde öğrenme sürecine katılmaları sağlanmaktadır. Devamı

 

Misyon
"İnsan yaşamının çok önemli olan bu dönemi için farklı ve kaliteli bir seçenek oluşturmak, bu seçeneği eli ve yüreği temiz insanların okul öncesine yatırım yapmalarını teşvik ederek, ülke geneline yaygınlaştırmaktır."

vizyon
Küçük Şeyler Akademisi Anaokulunun vizyonu "suflör" kullanmadan yaşamayı öğrenen çocuklar yetiştirmek; topluma "çocuksu" değerleri, insani değerleri sunmak ve yaygınlaştırmak, ülkemizde okul öncesi eğitim alanında güvenilir, saygın ve bilimsel temelli yüksek kalite standardını yaygınlaştırmaktır.